DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-428-433

МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ РОЗРАХУНКІВ

Ірина Василівна Саух

Анотація


Виокремлено основні напрями перевірки розрахунків з оплати праці працівників підприємства.

Ключові слова


оплата праці; розрахунки з оплати праці; методика перевірки операцій з оплати

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит: [учебник для вузов] / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; под ред. проф. В.И. Подольского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2006. – 583 с.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: [навч. посіб.], – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.В. Дікань. – К.: Знання, 2007. – 327 с.

Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль [учeбник. – 4-те изд.. перераб. и доп.] / Л.М. Крамаровский. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 300 с.

Мурашко В.М., Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності [навчальний посібник; за. ред. П.В. Мельника] / В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 311 с.

Робертсон Дж. Аудит: [Перев. с англ.] / Дж. Робертсон. – М.: KPMG, Аудиторская фирма “Контакт”, 1993. – 496 с.

Шидловская М.С. Финансовый контроль и аудит [учеб. пособие] / М.С. Шидловская. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 495 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.