DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-310-320

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ігор Віталійович Орлов, Юрій Іванович Боярський

Анотація


Розглянуто загальні засади та визначено особливості методики проведення інвентаризації незавершеного виробництва на промисловому підприємстві.


Ключові слова


промислове підприємство; незавершене виробництво; методика проведення інвентаризації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко Л.П. Основні етапи інвентаризації незавершеного виробництва на пивоварних заводах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Economics/54160.doc.htm.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94.

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Держказначейства від 30.10.98 р. № 90 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджена наказом Мінфіну від 06.04.98 р. № 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Карпова Т.П. Управленческий учет [учебник для вузов] / Т.П. Карпова – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.

Матвеева Т.И. Учет незавершенного производства / Т.И. Матвеева. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 104 с.

Міщенко В. Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка або облік і інвентаризація незавершеного виробництва / Міщенко В. // Консультант бухгалтера. – 2007. - № 28 (412). – С. 35-40.

Мудра Л. Облік незавершеного виробництва / Л. Мудра // Бібліотека баланс. – 2009. – № 5. – С. 40-45.

Петренко Н.І. Інвентаризація в аудиторській діяльності: проблеми проведення / Наталія Іванівна Петренко // Материалы Всеукраинской научно-методической конференции, 6–8 мая 2003 р., Севастополь: Севастопольский национальный технический университет, 2003 – С. 126 – 128.

Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затверджене постановою Кабміну від 02.03.93 р.№ 158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.