МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ігор Віталійович Орлов, Юрій Іванович Боярський

Анотація


Розглянуто загальні засади та визначено особливості методики проведення інвентаризації незавершеного виробництва на промисловому підприємстві.


Ключові слова


промислове підприємство; незавершене виробництво; методика проведення інвентаризації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко Л.П. Основні етапи інвентаризації незавершеного виробництва на пивоварних заводах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Economics/54160.doc.htm.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94.

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Держказначейства від 30.10.98 р. № 90 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджена наказом Мінфіну від 06.04.98 р. № 84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Карпова Т.П. Управленческий учет [учебник для вузов] / Т.П. Карпова – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.

Матвеева Т.И. Учет незавершенного производства / Т.И. Матвеева. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 104 с.

Міщенко В. Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка або облік і інвентаризація незавершеного виробництва / Міщенко В. // Консультант бухгалтера. – 2007. - № 28 (412). – С. 35-40.

Мудра Л. Облік незавершеного виробництва / Л. Мудра // Бібліотека баланс. – 2009. – № 5. – С. 40-45.

Петренко Н.І. Інвентаризація в аудиторській діяльності: проблеми проведення / Наталія Іванівна Петренко // Материалы Всеукраинской научно-методической конференции, 6–8 мая 2003 р., Севастополь: Севастопольский национальный технический университет, 2003 – С. 126 – 128.

Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затверджене постановою Кабміну від 02.03.93 р.№ 158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-310-320

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.