DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-285-290

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЯК ШТУЧНЕ УТВОРЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ

Дмитро Леонідович Лозинський

Анотація


В статті здійснено спробу з’ясувати причини запровадження податкового обліку в Україні та показати згубний вплив його наслідків для економіки країни.


Ключові слова


податковий облік як штучне утворення; причини виникнення; наслідки для економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Воскресенская Н.В. Исторические предпосылки разделения бухгалтерского и налогового учета в современной отечественной учетной практике / Н.В. Воскресенская // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 4. – С. 335-339.

Голубка Я. Податкові наслідки впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні [Електронний ресурс] / Я. Голубка // Економічний аналіз. – 2008. – № 3 (19). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ecan/2008_3/pdf/golubka.pdf

Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки [Текст]: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 652 с.

Пинзеник В. По тонкій кризі [Електронний ресурс] / В. Пинзеник // Дзеркало тижня. – 22-28 травня 2010. – № 19 (799). – Режим доступу: http://www.pynzenyk. com.ua/ news/detail.php?id=506&phrase_id=1380

Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: Учебник. / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

Doing Business in Ukraine. World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/

Foundation of good politics. У світовому рейтингу конкурентоспроможності Україна посіла 57 місце з 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fundgp.com/ua/events/news/176/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.