DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-221-229

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Олена Анатоліївна Зоріна

Анотація


У статті досліджено сутність виявлення та оцінювання фінансових ризиків, детально розкрито наявні якісні і кількісні методи вимірювання фінансових ризиків, обґрунтовано застосування неекономічних чинників при ідентифікації і врахуванні міри загального фінансового ризику.

Ключові слова


фінансові ризики; методи аналізу; методи вимірювання показників; загальний фінансовий ризик; врахування міри ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.У. Ризикологія в економіці на підприємстві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

Война О.А. Економічний ризик. Математичні моделі та методи керування: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 98 с.

Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми аналізу. – К.: Зв’язок, 2000. – 152 с.

Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: Посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. – К.: ІМФ при Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, 2002.

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций, – 3-е изд. – М.: Издательство- торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2004. – 544 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.