DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-155-167

НАПРЯМИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦIЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Бадирхан Абдулмуталімович Дадашев, Ольга Володимирівна Кантаєва

Анотація


Розглянуті напрямки розвитку інновацiйних процесів в умовах сучасного розвитку економіки України. Запропоновані варіанти рішення проблеми створення обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності.

Ключові слова


інноваційні процеси; напрями розвитку процесів; обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Розробка методологiї аналiзу стану науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi в Українi на основi даних державної статистики: [наук. звiт] / Держ. комiтет статистики України. – К., 2010

Закон Украины “Об инновационной деятельности” от 04.07.2002 г. №40-IV // Вiдомостi Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 36. – С. 266

Capital Market Innovations and Financial Homs to Developing Conntries. Sceini K.G. Intern. Bank for Reconstruction and Development. – Washington. P.C., 1996. – 789 р.

Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю.В. Яковец. – М.: Наука, 1999. – 412 с.

Яковенко E.Г. Экономические циклы жизни машин / E.Г. Яковенко. – М.: Машиностроение, 1981. – 157 с.

Allen J. Scientific Innovation Industrial Prosperity / J. Allen, 1967. – 821 р.

Дворцин М.Д. Управление научно-техническим развитием производства: концепция, закономерности, методология: [дис. на соиск. уч. степ. д.э.н.] / М.Д. Дворцин – М.: 1989. – 489 с.

Дворцин М.Д. Технодинамика: основы теории формирования и развития технологических систем / М.Д. Дворцин, В.Н. Юсим. – М.: Международный фонд истории науки “Дикси”, 1993. – 320 с.

Глазьєв С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю. Глазьев. – М.: “Владар”, 1993. – 548 с.

Корінько М.Д. Інновації у діяльності суб’єктів господарювання. – Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал) № 5 (95) 2009, с. 149 - 154.

Haustein H. Innovation Glossary / H. Haustein, H. Maier– Oxford, N.Y., Toronto, Sydney, Frankfurt, 1986. – 878 р.

Рinchot Dg. The evolution of giant firms in Britain Cambridge / Dg. Рinchot. – Wash., 1976. – 614 р.

Научная и инновационная деятельность в Украине. Стат. Сб. – К.: Госкомстат, 2008. – 340 с.

Офiцiйний сайт Державного комiтету статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: [под ред. К. Шахназарова] – М.: 2005. – 254 с.

Звiт про дiяльнiсть Мiнiстерства економiки України: [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.