DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-144-154

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Н. Ю. Грицак

Анотація


Обґрунтовано організаційні положення бухгалтерського обліку витрат автотранспортних підприємств в контексті побудови системи обліково-інформаційного забезпечення управління їх розвитком.

Ключові слова


автотранспортне підприємство; організація бухгалтерського обліку витрат підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навч. посібник] / П.Й. Атамас. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

Белов Н.Г., Орлов В.А. Организация первичного учета в сельскохозяйственных предприятиях. – М.: Издательство “Статистика”, 1973. – 272 с.

Булах Т. Основні напрями вдосконалення організаційно-економічного забезпечення регіонального розвитку підприємництва у сфері послуг / Т. Булах // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 156-159.

Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп’ютеризація. Наукове видання. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 412 с.

Даньків Й.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навч. посібник] / Й.К. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К.: Знання, 2007. – 243 с.

Жакипбеков С. Первичный учет на промышленном предприятии. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 80 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Захожай В.Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навч. посібник] / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась. – К.: МАУП, 2005. – 968 с.

Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69

Кубай Н.Є. Теорія життєвого циклу фірми: стиль і стратегія управління / Н.Є. Кубай // Економіка та держава. – 2006. – № 5. – С. 46-53.

Левицька Н.П. Бухгалтерський облік в галузі народного господарства / Н.П. Левицька. – К.: Основа, 1999. – 276 с.

Малишкін О. Звітність з авто послуг: специфіка: [Електронний ресурс] / О. Малишкін // Дебет – Кредит. – 2004. - № 6. – Режим доступу до журн.: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0470.html.

Мельник А.Ф. Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу послуг / Мельник А.Ф. – Тернопіль, 1997. – 252 с.

Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і [навч. посібник] / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич, Л.Л. Горецька, Т.В. Давидюк; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 480 с.

Сушкевич А.Н. Организация бухгалтерского учета и внутреннего аудита / А.Н. Сушкевич. – Мн.: Ред. журн. “Пром.-торг. право”, 2006. – 160 с.

Счетоведение: Монография в 3-х частях / [Под науч. ред. проф. М.Я. Штейнмана]. Ч. ІІІ. Современные преобразования системы счетов бухгалтерского учета / Е.П. Боримская [Предисл. Ф.Ф. Бутынца] – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 220 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.