DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-120-125

ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ

Олена Петрівна Войналович, Тетяна Петрівна Назаренко

Анотація


Проаналізовано підходи щодо значення облікової політики в організації бухгалтерського обліку маржинального доходy.

Ключові слова


підприємство; облікова політика підприємства; організація бухгалтерського обліку маржинального доходу

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис… кандидата екон. наук: 08.06.04 / Барановська Тетяна Василівна.  Житомир, 2004.  200 с.

Белоусова І.А. Організація роботи облікового апарату як елемент облікової політики / І.А. Белоусова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2004. – № 1 (27). – С. 17-21.

Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методологічні засади: дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Войналович Олена Петрівна. – Київ, 2006. – 189 с.

Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 3. – С. 3-10.

Житний П.Є. Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання / П.Є. Житний // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції [Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики], (Київ, 14 травня 2010 р.) – К.: КНЕУ, 2010. – С. 47-49.

Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с.

Применение МСФО: в 3 ч.: Пер. с англ. Ч. 1: Применение МСФО.  М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  1124 с.

Пушкар М.С. Облікова політика і звітність: [навч. посібник] / М.С.Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 141 с.

Управление затратами комплексных производств: [монография] / В.Н. Гончаров, В.И. Чиж, Ю.Ю. Корниенко, А.Ю. Климовицкая, И.А. Кирнос.  Донецк, 2003.  180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.