DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-53-69

ПРОБЛЕМА ВІДСУТНОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА ПІДСУМКАМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Олександр Володимирович Бондар, Ольга Володимирівна Кантаєва

Анотація


Визначена проблема відсутності оцінки діяльності бюджетних установ за підсумками внутрішнього фінансового контролю та наведені напрямки її рішення. Наведені основні засади внутрішнього фінансового контролю у військових структурах.


Ключові слова


бюджетні установи; військові структури; внутрішній фінансовий контроль; відсутність оцінки діяльності бюджетних установ; напрямки вирішення проблеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України, ст. 26.

Закон України “Про аудиторську діяльність” № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року (в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року №140-V), ст. 8.

Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” № 2939-ХІІ від 26 січня 1993 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 року № 685 “Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року №1777 (зі змінами і доповненнями) “Про порядок проведення органами ДКРС аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року “Про порядок проведення органами ДКРС державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2010 року № 2 “Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади”.

Олійник О.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. / О.В. Олійник – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб./ Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Усач Б.Ф. Аудит. Навчальний посібник. / Б.Ф. Усач – Київ: Знання, 2007.

Савченко В.Я. Аудит. Навчальний посібник. / В.Я. Савченко – Київ: КНЕУ, 2006.

Барабаш Н.С., Никонович М.О. Удосконалення системи державного фінансового контролю / Н.С.Барабаш, М.О. Никонович – Фінансовий контроль. – 2005. – №3(26).–44-46 с.

Костырко Р.А. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. / Р.А.Костырко - Х.: Фактор, 2007 – 784 с.

Остапенко В., Подъяблонская Л., Мешков В. Фінансовий стан підприємства: оцінка, шлях вдосконалення/ В. Остапенко, Л. Подъяблонская, В. Мешков – Економіст. – 2005. – № 7.

Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. / С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: дис. ... доктора юридичних наук : 12.00.07 / Л.А. Савченко. – Ірпінь, 2002. – 454 с.

Малеин Н.С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль/ Н.С. Малеин – М.: Наука, 1964. –423 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.