DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-6-17

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ

Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Отримання, систематизація, аналіз і використання інформації про стан господарювання суб’єкта є основою для здійснення повного і якісного контролю в системі кругообороту капіталу.


Ключові слова


господарський контроль; стан господарювання суб`єкта; інформаційне забезпечення контролю; контроль в системі кругообороту капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования./ Пер. с англ. -М.: Academia, 1999.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ. под ред.Л.Н. Ковалик. – СПб: Питер, 2001. – 147 c.

Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля в Российской Федерации: теория и практика. – М.: Дашков и К, 2002. – 277 c.

Бутинець Т.А. Категорії господарського контролю: проблеми визначення / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – № 2(52). – С. 12-19.

Крикунов А.В. Государственный финансовый контроль: принципы организации, программы и порядок проведения. – М.: Финансовая газета, 2000. – 8 c.

Сендж П. Пять дисциплин. – М.: Знание, 2000.

Цит. за Романовим Т.Ф., Карепиной О.И., Альбековим З.А. Государственный финансовый контроль: проблемы и направления модернизации. Монография – Ростов-н/Д: Изд-во ООО “Азов Печать”, 2009. – 240 с., C. 193-194.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.