DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-401-410

НОВІ ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ РОЗВИТОК

Марія Михайлівна Шигун

Анотація


Досліджено напрями розвитку нових типів організаційних структур бухгалтерської служби, поява яких викликана сучасними умовами ведення економічних відносин, розкрито специфіку складних ієрархічних та адаптивних структур.


Ключові слова


бухгалтерська служба; організаційні структури служби; нові типи структур

Повний текст:

PDF

Посилання


Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 3-е изд. – М.: Гардарика, 1998. – 528 с.

Діденко В.М. Менеджмент: підручник / Діденко В.М. – К.: Кондор, 2008. – 584 с.

Завадський Й.С. Менеджмент: Management / Завадський Й.С. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – Т. 1.– 543 с.

Крамаренко В.І. Менеджмент: навчальний посібник / Крамаренко В.І. – Київ: ЦУЛ, 2000. – 248 с.

Мартыненко Н. Технология менеджмента: учебник для студ. высш. учеб. завед. /Мартыненко Н. – К.: МП “Леся”, 1997. – 800 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Осовська Г.В. – К.: “Кондор”, 2003 – 556 с.

Робінс Ст.П. Основи менеджменту / Робінс Стефан П., Де Ченцо Девід А.; перекл. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002. –671 с.

Рудінська О.В. Менеджмент: навчальний посібник / Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. – К.:Ніка-Центр, 2002. – 335 с.

Скрипко Т.О. Менеджмент: навчальний посібник / Т.О. Скрипко, О.О. Ланда. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

Шапошников А.А. Классификационные модели в бухгалтерском учете: монография / Шапошников А.А. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 142 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.