DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-393-400

ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дмитро Михайлович Чирка

Анотація


Визначено місце процесу документування в загальній системі бухгалтерського обліку на підприємстві, проаналізовано та систематизовано за відповідними ознаками основні види документів, що складаються для оформлення відносин експорту та імпорту товарів і послуг.


Ключові слова


бухгалтерський облік на підприємстві; аналіз та систематизація основних видів документів; експорт та імпорт товарів і послуг; документування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Гарний Дмитро Первинні документи як форма договору: долаємо стереотипи / Дмитро Гарний // Школа бухгалтера. – № 5. – 2007.

ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Быкова Э.И. Движение капитала / Э.И. Быкова. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”,1997.–288 с.

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0168-95

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

Białecki K.P., Januszkiewicz W. Operacje handlu zagranicznego. – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.