DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-346-348

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ

Л. О. Соловйова, О. Г. Череп

Анотація


У статті досліджуються інноваційні процеси в економіці, як фундамент інноваційного розвитку освіти. Запропоновано шляхом  надання теоретичних та практичних знань студентам з сучасних інноваційних технологій у державних інституціях країни формування інтелектуального потенціалу молодого покоління, забезпечення його конкурентоспроможності на національному ринку праці.

Ключові слова


сучасні інноваційні технології; інновації в економіці; інноваційні процеси в освіті; інноваційний розвиток освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт про проведену у червні 2010 року роботу з впровадження системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності з ПДВ. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=259881&cat_id=45661.

Ваш контрагент також сумлінний платник? Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=251895&cat_id=251892&showHidden=1.

Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” від 17 квітня 2002 року N 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347/2002.

Українська митниця робить прорив у безпаперове середовище. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=1573903&cat_id=297456.

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. № 851–ІV.

Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 р. № 852-ІV.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.