DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-320-327

ПІДПИСАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ АУТСОРСИНГУ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Людмила Степанівна Скакун

Анотація


Розглянуто основні проблемні питання підписання звітності суб’єктів господарювання при використанні бухгалтерського аутсорсингу. Практичне спрямування статті та результати проведених наукових досліджень, надали змогу окреслити шляхи вирішення зазначених проблемних питань.


Ключові слова


бухгалтерський аутсорсинг; суб`єкт господарювання; бухгалтерська звітність; проблемні питання підписання звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон “О бухгалтерском учете” от 1 января 1995 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hot.ee/estonianlegislation/11.htm

Закон Республики Беларусь “О бухгалтерском учете и отчетности” от 18 октября 1994 г. № 3321-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stroytender.com/articles/46

Закон Республики Болгария “Закон о бухгалтерском учете” от 16 ноября 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.investbg.ru/docs/zakon_za_schetovodstvo.pdf

Закон Республики Казахстан “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности” от 28.02.2007 г. № 234 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.kz/index.php?uin=1163568134&chapter=1165820004 〈=rus

Закон Республики Молдова “О бухгалтерском учете” от 04 апреля 1995 г. № 426-XIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law-moldova.com/laws/rus/buhgalterskom_ucete_ru.txt

Закон Республики Туркменистан “О бухгалтерском учете” от 20 декабря 1996 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tax.gov.tm/russian/law046ru.html

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14&test=4/UMfPEGznhhG4e.ZiF5ebI OHdl1. sFggkRbI1c

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VI // Бухгалтерія. – 2010. – № 38. – С. 8-31

Канарьова Н. Якщо у Вас нема головбуха… / Н. Канарьова // Дебет-Кредит. – № 15. – 2010. – С. 38-39

Молчанов Р. Главный бухгалтер: тайна статуса / Р. Молчанов // Бухгалтерія. – 2008. – № 28 (807). – С. 20-23

Морєва О. Бухгалтерія як структурний підрозділ / О. Морєва // Баланс-бюджет. – 2010. – № 4 (259). – С. 22-26

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI // Спецвыпуск “Аргументы недели”. – 2010. – 194 с.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджений постановою Правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2 // Бухгалтерія. – 2010. – № 49 (932). – С. 44-51

Федеральный Закон “О бухгатерском учете” от 23 февраля 1996 г. № 129-Ф3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/popular/buch/

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: [монографія] / Л.В. Чижевська. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.

Що говорять податківці про відповідальність бухгалтера // Дебет-кредит. – № 45. – 2001. – С. 44


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.