DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-280-287

ЗМІНИ ВАРТОСТЕЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Наталія Анатоліївна Остап`юк

Анотація


Розкрито можливі напрями зміни вартостей відповідно до способів перерахунку облікових показників для врахування впливу інфляції. Визначено особливості формування інформації в бухгалтерському обліку при кожному варіанті зміни рівня цін.


Ключові слова


бухгалтерський облік; зміни вартостей; перерахунок облікових показників; напрями зміни; вплив інфляції; зміна рівня цін

Повний текст:

PDF

Посилання


Жарылгасова Б.Т. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М.: КНОРУС, 2006. – 312 с.

Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, 080105 “Финансы и кредит” / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 431 с.

Круш П.В., Клименко О.В. Інфляція: суть, форми та її оцінка: Навч. посіб. – К., Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.

Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие управленческих решений/ Пер. с англ.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 408 с.

Основы учета и анализа в системе финансового менеджмента: Учеб. Пособие для слушателей программы Master of Business Administration / Д.А. Панков, Д. Дутто, Л.В. Пашковская и др.; Под ред. Д.А. Панкова, Д. Дутто. – Мн.: Изд. Центр БГУ. – 278 с.

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 208 с.

buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,162/id,6224/

pidruchniki.com.ua/12991010/politekonomiya/naslidki_inflyatsiyi

pidruchniki.com.ua/18540516/ekonomika/analiz_vplivu_inflyatsiyi_finansovi_rezultati

traditio.ru/

vybory2002.kiev.ua/?p=25

www.dtkt.com.ua/school/ukr/2003/01-02/01sc1.html

www.epravda.com.ua/publications/2010/07/23/242597/

www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/INFLYATSIYA_I_DEFLYATSIYA.html?page=0,1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.