DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-166-173

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ДАНИХ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Ірина Валеріївна Замула, Валентина Олександрівна Іваненко

Анотація


Здійснено аналіз існуючої практики формування інформації щодо валової, товарної і відвантаженої продукції як основних вартісних показників, що характеризують обсяги виробництва реалізації продукції. За результатами дослідження запропоновано порядок формування зазначених показників українськими промисловими підприємствами на основі використання даних статистичної звітності.


Ключові слова


промислове виробництво; обсяги виробництва; валова, товарна і відвантажена продукція; реалізація продукції; дані статистичної звітності; вартісні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреєва Г.І. Економічний аналіз: навч.-метод. Посіб / Г.І. Андреєва. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

Баканов М.И. Теория экономического анализа: учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – [5-е изд., перераб. и доп.] – М.: Финансы и статистика, 2006. – 536 с.

Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,

– 192 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.З. Мошенський, О.В. Олійник; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб. / Г.В. Савицкая. – 9-е изд., испр. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 639 с.

Статистика: підручник / [А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін.]; за ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. – К.: Вища шк., 1993. – 623 с.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник / А.Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 366 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.