DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-132-141

СОЦІАЛЬНЕ ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анатолій Петрович Дикий, Димитрій Олександрович Грицишен

Анотація


Розглянуто особливості соціального звітування в країнах світу. Визначено напрями реформування соціального звітування в Україні.


Ключові слова


суб`єкт господарювання; соціальний звіт; інструмент сталого розвитку; напрями реформування соціального звітування

Повний текст:

PDF

Посилання


Жиглей В.І. Суспільство як основний користувач бухгалтерської інформації: досвід США / В.І. Жиглей // проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (10)./відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 376 с.

Рыбаков А.А. Монетизация социальных льгот в стратегии социальной защиты (по материалам “круглого стола”)/А.А. Рыбаков // Ученые записки. – 2005.– № 1. – С. 145-147.

A review of income and value measurement concepts in conventional accounting theory and their relevance to Islanic accounting // http://islamic-finance.net/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.