DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-117-125

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ЗВІТНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Тетяна Вікторівна Давидюк

Анотація


В статті проаналізовано переваги та недоліки звітів про
 інтелектуальний капітал іноземних компаній, в яких увагу зосереджено на невідчутних активах. Відмічено про необхідність встановлення зв’язку цих звітів із фінансовими звітами.


Ключові слова


людський капітал; переваги та недоліки звітів про капітал; звітність іноземних компаній; невідчутні активи; досвід для України

Повний текст:

PDF

Посилання


Дипиаза С. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества / С. Дипиаза, Р. Єкклз. – М.: Альпина Габлишер, 2003. – 212 с.

Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / Козырев А.Н., Макаров В.Л. – М.: Интерреклама, 2003. – 352 с.

Рид С. Финансовый директор как интегратор бизнеса / Седрик Рид, Ханс-Дитер Шойерман и группа mySAP ERP Financials. – Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 397 с.

Супрун В.А. Интеллектуальный капитал: Главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке / В.А. Супрун . – М.: КомКнига, 2006. – 192 с.

Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической стоимости персонала: Пер. с англ / Я. Фитценц. - М.: Вершина, 2006. – 320 с.

Flamholz E. Valuation of human assets in a securities brokerage firm: An empirical study / Eric G. Flamholtz // Accounting, Organizations and Society. – 1987. – vol. 12, issue 4. – pages 309-318).

Grоyer J.E. Personalekonomisk redovisning och kalkylering / Gröjer, Jan-Erik. – Stockholm : Arbetarskyddsnämnden, 1996. – 139 s.

Lusch R.F. The Case for an Off-balance-Sheet Controller // Robert F. Lusch and Michael G. Harvey. – Sloan Management Review. – 1994. – VOL. 35. – No. 2.

Mouritsen J. Budgettering og regnskab med de personelle ressourcer, / J. Mouritsen // Økonomistyring & Informatik. – 1986. – № 4. – s. 145-164

Sackman S.A. Human resource accounting: A state- of-the-Art Review / Sackman S.A., Flamholtz E.G. & Bullen M.L. // Journal of Accounting Literature. – 1989. – № 8. – рр. 235-264.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.