DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-90-94

МОНІТОРИНГ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Віктор Тарасович Венцель

Анотація


Проведено критичний аналіз та систематизацію дисертаційних робіт з проблем бухгалтерського відображення валютних операцій.


Ключові слова


дисертаційні роботи; моніторинг дисертацій з обліку валютних операцій; бухгалтерське відображення операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Жиглей І.В. Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / І.В. Жиглей. – Тернопіль, 2003. – 16 с.

Жидєєва Л.І. Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Л.І. Жидєєва. – Київ, 1999. – 16 с.

Крамаренко Я.Ю. Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Я.Ю. Крамаренко. – Київ, 2002. – 14 с.

Левицька С.О. Облік і аудит операцій в іноземній валюті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.О. Левицька. – Тернопіль, 2000. – 20 с.

Литвин Н.Б. Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Литвин Н.Б. – Тернопіль, 2000. – 25 с.

Максименко А.В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / А.В. Максименко. – Тернопіль, 2002. – 16 с.

Ретюнських О.Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О.Б. Ретюнських. – Харків, 2004. – 22 с.

Стадник Г.П. Облік і контроль банківських операцій в іноземній валюті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Г.П. Стадник. – Київ, 2009. – 19 с.

Степаненко О.І. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О.І. Степаненко. – Київ, 2005. – 18 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.