DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-522-531

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕОРІЙ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ

Олена Леонідівна Чернелевська

Анотація


Зроблено аналіз існуючих теорій конкурентних переваг окремої країни, зокрема: теорії порівняльних переваг, теорії Хекшера-Оліна, теорію вирівнювання цін на засоби виробництва, теорію технічного розриву Позера, теорію міжнародного життєвого циклу продукту, теорію подібності країн, теорію інтернаціоналізації капіталу.

Ключові слова


теорії; конкурентоздатність; переваги; інвестиціі; партнери; конкуренція; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Белаш Т. Протекціонізм потрібний для конкуренції // Економіка і життя. 2001. № 9.

Бідзюра І. Деякі аспекти захисту національних інтересів України // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2. – С. 145-155.

Вітер І.І. Євроінтеграційна перспектива України за умов глобалізації, наукової конференції “Україна в глобальному світі”, 10 травня 2007 року.

Геєць В.М. Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби іх пом’якшення: наук.-аналіт. доп. / Ред.: В.М. Геєць; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 159 с.

Сайт присвячений лауреату Нобелівській премії з економіки Василю Леонтьєву. Сайт відкритий за сприяння Леонтьєвского центру 2005 р. до 100-річчя від дня народження вченого.

М.Познер. Г.Хафбауер. Гіпотеза імітаційного лага або теорія міжнародного технологічного розриву (1961 р.).

Рыбаков Ф.Ф. – Экономическая политика: эволюция теоретических воззрений, Евразійський міжнародний дослідницький журнал, № 1, 2010.

Sherman Antitrust Act of 1890 – антитрест, прийнятий Конгресом США 1890 на пропозицію сенатора Дж. Шермана.

Antitrust Fundamentals//Wash., 1996. Vol. 1, 2.

Morgan Thomas D. Modern Antitrust Law and Its origins. St. Paul. // Min, 1994. р. 51.

Wall Daniel M. Monopolization Under Section 2 of the Serman Act.// Wash. 1996. – 308 р.

Hanouz M. Assessing competitiveness of nations: the global competitiveness index / M. Hanouz, T. Geiger // The Ukraine competitiveness report 2008. – Geneva: WEF, 2008. – 266 p.

Айгінер К.A. framework for the evaluating the competitiveness of countries Structural change and Economic Dynamics, 1998, № 9, p. 160

The Global Competitiveness Report 2009-2010 [Електронний ресурс] // The World Economic Forum. – Geneva, 2009. – 495 p.

Theodore Levitt, “Marketing Myopiaц”, Harward Business Review 53, no. A975): 26.

“Please Note Location of Nearest Exit”, Califomia Management Review 19, no. 2 (Winter 1976): 21


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.