DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-481-487

РОЗВИТОК ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Ірина Валеріївна Супрунова

Анотація


Дослідити понятійний апарат оцінки в бухгалтерському обліку в частині трактування понять “вартісне вимірювання”, “оцінка в бухгалтерському обліку”, “незалежна оцінка”, “облікова оцінка”, “калькулювання”, “таксування”.

Ключові слова


вартісне вимірювання; оцінка в бухгалтерському обліку; незалежна оцінка; облікова оцінка; калькулювання; таксування

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Предмет і метод бухгалтерського обліку: міфи і реалії / С.Ф. Голов // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 1. – С. 17-23.

Кіндрацька Л. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення / Л. Кіндрацька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 12. – С. 30-33.

Кірейцев Г.Г. Бухгалтерський облік та науковці, що генерують ідеї його розвитку / Г.Г. Кірейцев // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2008. – № 20(221). – С. 3-7.

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку [Текст]: монографія / Л.Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи розвитку: монографія / Н.М. Малюга. – Житомир. ЖІТІ, 1998. – 384 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учебн. пособие для вузов] / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Micherda B. Ewolucyja wyceny we współczasnej rachunkowości // Zeszyty teoretyczne rachunkowości. – Warszawa: Stowarzyszenie księgowych w Polsce. Rada naukowa, 2001. – Tom 4 (60). – S. 122-133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.