DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-475-480

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Олена Миколаївна Столяренко

Анотація


Визначено особливості проведення процедури інвентаризації неплатоспроможних підприємств, що відрізняють її від такої процедури на діючих підприємствах.

Ключові слова


інвентаризація; неплатоспроможні підприємства; банкрутство

Повний текст:

PDF

Посилання


Банк В.Р. Бухгалтерский учет и аудит в условиях банкротства / Банк В.Р., Банк С.В., Солоненко А.А. – М.: ТК “Велби”, Изд-во Проспект, 2005. – 296 с.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 р. № 2343-XII, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12.

Зотова М.В. Бухгалтерский учет при ликвидации организации-банкрота: дис. ... кандидата экон. наук : 08.00.12 / Зотова Мария Владимировна. – Москва, 2002. – 187 с.

Інвентаризація запасів, як засіб контролю за достовірністю показників обліку (Запорізький національний технічний університет)[Електронний ресурс] / Олійник Т.О., Дем’яненко І.С. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_34/Zmist/21PDF.pdf

Інвентаризація майна: організаційний аспект [Електронний ресурс] Кузьмін Д.Л. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/Nvuu/Ekon/2010_29_2/statti/15.htm

Слово о счетах и записях. Сборник цитат и афоризмов о бухгалтерском учете / Под ред. Медведева М.Ю. М.: Техинпресс, 2002. – 546 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.