DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-466-474

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Анджей Солома

Анотація


У статті проведено аналіз розміру, структури та джерел фінансування інвестицій фондів VC/PE в Польщі і в Україні. Підчас аналізу даних використано публікації Польської Спілки Капітальних Інвесторів та рапорти Європейської Спілки Venture Capital/ Private Equity.

Ключові слова


інвестиції; підприємства; джерела фінансування; фонди venture capital i private equity

Повний текст:

PDF

Посилання


Brussa A., Tarnawa A. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP Warszawa 2011.

Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Obszar: Finansowanie zwrotne, PARP, Warszawa 2010.

Central and Eastern Europe Statistics. An EVCA Special Paper. Brussels, 2009, 2010, 2011 and 2012 dostępne: http:// www.evca.eu.

Jalinik M. Rola doradztwa w rozwoju turystyki i rekreacji, [w:] M. Jalinik, R. Ziółkowski (red) Rynek usług turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.

Panfi M. Fundusze private equity. Difin,Warszawa 2005.

Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe Polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005-2009, GUS, Warszawa 2011.

Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity/ venture capital, Key Text, Warszawa 2004.

Sołoma A. Fundusze venture capital jako źródła finansowania MSP w Polsce, [w:] I. Przychocka, J. Sikorski, (red.) Finansowanie rozwoju MSP, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

Sołoma A., Wesołowski M. Możliwości i ograniczenia wykorzystania venture capital i private equity jako formy finansowania przedsiębiorstw z sektora turystyki, [w:] M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.) Rynek usług turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.

Wright M. i inni. The implications of alternative investment vehicles for corporate governance: a survey of empirical research http://www.oecd.org/daf/corporate-affairs/

www.psik.org.pl/dane/items/rynek-private-equity-venture-capital-w-polsce-w-2011-roku.html

Zasępa P., Venture Capital- sposoby dezinwestycji, CedeWu Warszawa 2010.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.