DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-432-437

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ”

Світлана Вікторівна Романенко

Анотація


Здійснено бібліометричне дослідження дисертаційних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених за ключовим словом “міжнародні розрахунки”, що надало можливість встановити проблемні питання розвитку та функціонування міжнародних розрахунків в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова


операції за міжнародними розрахунками; міжнародні розрахунки

Повний текст:

PDF

Посилання


Айєле Надемо Атісо. Міжнародно-правові форми розрахунків в транскордонному обігу фінансових коштів. : Дис. канд. наук: 12.00.11 – 2004. – 158 с.

Большакова О.Ю. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності / Автореф. дис. к.е.н: 08.06.04 / О.Ю. Большакова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2001.–20 с.

Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки України та перспективи їх розвитку / Автореф. дис.к.е.н: 08.04.01 / Л.А. Вірван; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 19 с.

Гавриловська Л.М. Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України / Автореф. дис. к.е.н: 08.06.04 / Л.М. Гавриловська; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 15 с.

Горбатюк Н.М. Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах / Автореф. Дис. к.е.н: 08.06.04 / Н.М. Горбатюк; Харк. держ. акад. технології та організації харчування. – Х., 2002. – 16 с.

Долінський Л.Б. Моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань: Дис. к.е.н: 08.03.02.– К., 2002. – 204 с.

Корольова-Казанська О.В. Управління вексельним оборотом торговельного підприємства: Дис. к.е.н: 08.07.05 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. Кафедра економіки підприємництва. – К., 2006. – 209 с.

Лисюк С.В. Банки у зовнішньоекономічних відносинах України / Автореф. дис. к.е.н: 08.04.01 / С.В. Лисюк; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2000. – 20 с.

Максименко А.В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках / Автореф. дис. к.е.н: 08.06.04 / А.В. Максименко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 18 с.

Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій / Автореф. дис. к.е.н: 08.06.04 / С.З. Мошенський; Нац. наук. центр “Ін-т аграр. Економіки”. – К., 2004. – 20 с.

Пластун В.Л. Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / Автореф. дис. к.е.н: 08.04.01 / В.Л. Пластун; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – 17 с.

Стрєльніков Р.М. Управління вексельним обігом промислового підприємтсва : Дис. канд. наук: 08.00.04 – 2008. – 123 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.