DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-418-423

ПОНЯТТЯ “ВІДХОДИ”: ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ

Вікторія Віталіївна Пікінер

Анотація


Досліджено підходи до трактування сутності поняття “відходи” з правової, економічної та облікової точок зору. Запропоновано уточнення цього визначення з метою удосконалення методики бухгалтерського обліку відходів та операцій з ними на промислових підприємствах.

Ключові слова


відходи; відходи підприємств; облік відходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про відходи” від 05.03.1998 р. № 187/98 – ВР.// [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

Закон України “Про альтернативні види рідкого та газового палива” від 14.01.2000 р.№ 187/98 – ВР.// [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.rada. gov.ua.

Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту України від 29.02.1996 р. № 89.// [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.zakon/nau.ua.

Державний стандарт України ДСТУ 2195-99 “Охорона природи Поводження з відходами”, затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 р. № 167. // [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www. zakon/nau.ua.

Рамкова Директива Ради Європейського Союзу про відходи 442/75/ЄС.

Наказ Держкоммістоудування “Про затвердження Методики обстеження й паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів” від 19.12.1995 р. № 252 // Поточний архів Держкоммістоудування за 1995 р. [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www. zakon/nau.ua.

Воробйов А.Е. Принципи управління твердими побутовими відходами / А.Е. Воробйов, Е.В. Чакушина // Співпраця для вирішення проблеми відходів: Зб.наук.праць. – Харків, ХНЕУ, 2009. – с. 65-69.

Вепренцев И.В. Европейский поход к отходам / И.В. Вепренцев // Твердые бытовые отходы: Науч.-практ.журн. – 2006. - № 10. – с. 34-36.

Виговська Г.П. Актуальні завдання та окремі проблемні питання управління у сфері поводження з відходами. / Г.П. Виговська // [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.ecologylife.ru/utilizatsiya-2003/aktualni-zavdannya.html.

Бондар Л.О. Поняття відходів за законодавством України.

Гуцайлюк З.В. Облік виробничих відходів: проблеми методики та організації / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік та аудит. – 2004. – № 3. – с. 9-12.

Дериколенко О.М., Кержаков В.І. Економіка використання вторинних матеріальних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. – К.: 1986. – 224 с.

Корнякова Н.О. Поняття відходів за законодавством України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз / Н.О. Корнякова // Право України. – 2004. – № 5. – с. 149-153.

Макарова Н.С. Поняття, класифікація і проблема відходів у контексті переходу до екостійкого розвитку. / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер Економіка природокористування. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecologylife.ru /utilizatsiya-2003/aktualni-zavdannya.html.

Пилипів Н.І., Максимів Ю.В. Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах. / Н.І. Пилипів, Ю.В. Максимів . // Вісник ЖДТУ № 3 (53). – 2010. – с. 201-205.

Трусов А.Д., Захаров А.Н. Комплексное использование сырьевых ресурсов: (Пути повышения экономической эффективности в условиях НТП) / А.Д. Трусов, А.Н. Захаров. – М.:Экономика, 1986. – 110 с.

Управління відходами: вітчизняний та зарубіжний досвід: посіб. / [О.І. Бондар, В.Є. Барановська, М.О. Баринов та ін.]; за ред. О.І. Бондаря. – К.: Айва Плюс Лтд, 2008. – 196 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.