DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-299-304

ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ НАДХОДЖЕННІ

Іван Дімітрійович Ловська

Анотація


Охарактеризовано порядок оцінки виробничих запасів при їх надходженні, визначено методи розподілу транспортно-заготівельних витрат.

Ключові слова


виробничі запаси; спиртове виробництво; транспортно-заготівельні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаров Ю.В., Кравченко І.В. Оцінка виробничих запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід / Облік і фінанси АПК.– 2011 р. – № 1. С. 50-53.

Знамеровська Т.М. Проблеми методології оцінки виробничих запасів / Т.М. Знамеровська // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки. – № 53.–2010. с.

Титаренко Л.В. Оцінка сировини і матеріалів у фармацевтичній галузі / Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14. – С. 308-316.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. Посібник / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 1998. – 448 c.

Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. із змінами і доповненнями від 27.12.05 р. № 246 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99

Супрунова І.В. Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / Ірина Валеріївна Супрунова. – Житомир, 2010. – 180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.