DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-252-261

ЯКІСТЬ НАУКОВОЇ МОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ОДНА З ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ

Марія Олегівна Козлова

Анотація


У статті наведено окремі критерії якості наукових досліджень у науці бухгалтерський облік. Сформульовано перелік недоліків, що знижують якість наукових праць в сфері науки бухгалтерський облік. Розкрито проблему здійснення “зловживань в науці” як негативну тенденцією розвитку науки бухгалтерський облік. Якість наукової мови науки бухгалтерський облік позиціонується як одна з ключових інтегральних характеристик якості досліджень.

Ключові слова


критерії якості досліджень; наукова мова; наука бухгалтерський облік; негативна тенденція; якість наукової мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксенов В.А. О некоторых причинах и последствиях низкого качества научных исследований в медицине: мнение практикующего врача. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediasphera.ru/mjmp/98/6/r6-98-28.htm

Андрески Станислав. Социальные науки: колдовство новейших времен? – 1975, с. 98.

Голов С.Ф. Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 7. – С. 3-9

Дмитриенко Т.М., Чаадаев С.Г. Судебная (правовая) бухгалтерия.

Івахненков С. Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку і аудиті: англомовний світ / С. Іваненков, А. Георгіаді // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 48-53.

Кипарисов Н.А. Что такое балансоведение // Счетоводство. – 1928 г. – № 2 (53). – С. 101.

Медведев С. За простоту языка в счетной науке // Счетоводство. – 1929. – № 9 (72). – С. 651.

Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: Современные проблемы. Общий обзор дискуссионных вопросов [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nsfo.ru/docs/Theory

Писарева С.А. Методология оценки качества диссертационных исследований по педагогике / 2005 Светлана Анатольевна Писарева, дис….докт. пед. Наук Санкт-Петербург 13.00.01: Общая педагогика, история педагогики и образования 425 с.

Свірко С.В. Наукові дослідження з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в Україні: стан та шляхи підвищення ефективності // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / відп за ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету. – 2010. – 260 с.

Сергеев А. Почему мы доверяем науке. Журнал “Вокруг света”.№ 3 (2810). Март 2008. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6191/

Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна / Перев. с англ. Анны Костиковой и Дмитрия Кралечкина. Предисловие С.П. Капицы – М.: “Дом интеллектуальной книги”, 2002. – 248 с. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://scepsis.ru/library/id_1052.html

Солнышков М.Е. Наукометрические характеристики современных научно-педагогических исследований кандидат педагогических наук Ростов-на-Дону 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 253 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/naukometricheskie-kharakteristiki-sovremennykh-nauchno-pedagogicheskikh-issledovanii

Instructor Insightsintothe 10 Typesof Plagiarism [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pages.turnitin.com/plagiarism_spectrum.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.