DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-230-251

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ: РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

Ганна Вікторівна Кірейцева

Анотація


Виявлено основні проблеми організації та ведення бухгалтерського обліку екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям. Запропоновано систему аналітичних рахунків для відображення цих витрат; наведено перелік можливих господарських операцій за допомогою подвійного запису.

Ключові слова


витрати по операціях з атмосферним повітрям; аналітичні рахунки; подвійний запис; первинні документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Барич Я. Комплексность экологических проблем и особенности решений в зависимости от технологических процес сов / Барич Я., Едначак М., Кракар Г. // ЭХО: Экология. Хозяйство. Окружающая среда. – 1990. – с. 158-174.

Зубова Е.Б. Анализ затрат промышленного предприятия на охрану окружающей среды: Автореферат дис. канд. экон. наук / Е.Б. Зубова – Москва, 1990. – 25 с.

Кірейцева Г.В. Сутність і класифікація екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям / Г.В. Кірейцева // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – № 3 (61). – с. 65

Насакина Л.А. Особенности бухгалтерского учета затрат на природоохранную деятельность на предприятиях химической промышленности: дис. к.э.н.: 08.00.12 / Насакина Лилия Арькадьевна. – Москва, 1999. – 175 с.

Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Палий В.В. Финансовый учет. Ч. 1 / В.В. Палий, В.Ф. Палий. – М., 1998. – 49 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій / Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1591 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.