DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-223-229

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ЗА МСБО 16 ТА П(С)БО 7: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

С. М. Кафка, Ольга Олегівна Река

Анотація


Розглянуто особливості обліку операцій з основними засобами за міжнародними та національними стандартами. Надана порівняльна характеристика поняття “основні засоби”, класифікації, визнання, оцінки та відображення в обліку та звітності.

Ключові слова


основні засоби; міжнародні стандарти; національні стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бизнес и налоги [Електронний ресурс] / Відмінності в обліку основних засобів за МСБО 16 і П(С)БО 7 // - Режим доступу: http://biznesinalogi.com/ vidminnosti-v-obliku-osnovnix-zasobiv-za-msbo-16-i-psbo-7/

Войнаренко М.П., Пономарьова Н. А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами./ С.Ф. Голов., В.М. Костюченко – К.: Екаунтінг, 2000. – 384 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами./ С.Ф. Голов., В.М. Костюченко – Практичний посібник – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” Електронний ресурс] / Законодавство України // – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс] / Законодавство України // – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014

Пиріжок С.Є. “Нормативно-правове регулювання обліку експлуатації та вибуття основних засобів” [Електронний ресурс] / Житомирський державний технологічний університет // – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2012_1_1/37.pdf

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” [Електронний ресурс] / Законодавство України // – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Попович В.І. “Облік основних засобів: порівняльний аналіз МСБО та ПСБО” [Електронний ресурс] / Мукачівський державний університет, кафедра обліку і контролю у сфері послуг та соціальної культури // – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2012_721/41.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.