DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-198-205

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Яна Олегівна Зубрицька

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність управління трудовим потенціалом агропромислового підприємства на прикладі конкретних підприємств Запорізького регіону. Здійснено третій етап комплексного оцінювання трудового потенціалу підприємства АПК (оцінка результативності).

Ключові слова


трудовий потенціал; агропромислове підприємство; оцінка результативності

Повний текст:

PDF

Посилання


Череп А.В. Дослідження сутності економічної категорії “трудовий потенціал” у менеджменті різних рівнів / А.В. Череп, Я.О. Зубрицька // Вісник ЗНУ: зб. наук. праць: Економічні науки. – 2010. – № 4 (8). – С. 90-95.

Череп А.В. Основи формування трудового потенціалу в державі, регіоні, на підприємстві / А.В. Череп, Я.О. Зубрицька // Вісник ЗНУ: зб. наук. праць: Економічні науки. – 2011. – № 1 (9). – С. 243-254.

Зубрицька Я.О. Теоретичні засади управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах / Я.О. Зубрицька // Формування ринкових відносин в Україні . – 2011. – № 4 (119). – С. 231-234.

Скібіцька Л.І. Менеджмент: навчальний посібник / Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 416 с.

Зубрицька Я.О. Методичні підходи щодо оцінки трудового потенціалу підприємства / Я.О. Зубрицька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 194-199.

Офіційний сайт Державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

Череп А.В. Економічний аналіз: навч. посібн. / А.В. Череп. – К.: Кондор., 2005. – 160 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.