DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-161-169

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОРГІВЛІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Олена Геннадіївна Дроздова

Анотація


Проаналізовано підходи до класифікації торгівлі та виділено основні класифікаційні ознаки торговельної діяльності з метою облікового відображення операцій з товарами.

Ключові слова


бухгалтерський облік руху товарів; торгівельна діяльність; класифікація торгівлі

Повний текст:

PDF

Посилання


Апопій В.В. Організація торгівлі / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребовицький, С.І. Рудницький, Ю.М. Хом’як. – К.: Центр учбової літератури. – 2008.

Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки / П.Й. Атамас [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ebooktime.net/book_10.html

Большой энциклопедический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/310266

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет / М.А. Вахрушина. – Москва: Омега-Л, 2007. – 570 с.

Дмитренко І.А. Види роздрібної мережі та їх сучасна характеристика / І.А. Дмитренко // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2010. – № 11. – С. 27-32.

Івашкевич В.Б. Бухгалтерское дело / В.Б. Ивашкевич, Л.И. Куликова. – М.: Экономисть, 2005. – 523 c.

Національний стандарт України “Оптова та роздрібна торгівля. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4303:2004” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/dstu4303.html

Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с анл. / Под ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2004.–496 с.

Рафик М. Основы розничной торговли / Мохаммед Рафик, Розмари Варли. – М.: Издательство Дом Гребенникова, 2005. – 456 с.

Соболєв В.О. Дослідження класифікацій типів та форматів роздрібних торговельних підприємств / В.О. Соболєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2008_4/25%20.pdf

Словари и энциклопедии на Академике [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=яяя%D0%B2%D0%B8% D0%B4&stype=0

Цимбалюк Ю.В. Розвиток оптової та роздрібно торгівлі як форм комерційного посередництва на товарному ринку / Ю.В. Цимбалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc.../12-39.pdf

Чикалова О.В. Характеристика розничных торговых предприятий России и за рубежом / О.В. Чикалова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-4/08.shtml

Шемет А.Д. Передумови виникнення та розвиток нових форм торгівлі / А.Д. Шемет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/... ep/.../EC210_50.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.