DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-145-153

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Алла Вікторівна Долюк, Ані Зоріківна Кургінян

Анотація


Розглядаються особливості відображення в обліку і звітності підприємств витрат за МСФЗ (Міжнародними стандартами фінансової звітності), П(С)БО (Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України). Надана порівняльна характеристика визначення, визнання, оцінки, класифікації та групування витрат діяльності.

Ключові слова


витрати; положення (стандарти) фінансової звітності; міжнародні стандарти фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспектив розвитку: моногр./С.Ф. Голов 7 – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

Кучеркова С.О. Трансформація звітності щодо обліку фінансових результатів за МСФЗ // С.О. Кучеркова, Облік і фінанси АПК, № 4. – 2011

Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial Reporting Standards) Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ control/uk/publish/archive/main?cat_id=240945

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” [Текст]: наказ Міністерства фінансів України від 29.10.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon. nau.ua

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. rada.gov.ua

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon. nau.ua

Рзаєва Т.Г. Доходи та витрати: облік за міжнародними та національними стандартами// Т.Г. Рзаєва, Л.В. Джулій, О.В. Слишинська, Вісник Хмельницького національного університету (економічні науки), № 5, Т. 3. – 2010

Руденко А.О. Спільні риси та відмінності витрат за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку// А.О. Руденко, Управління розвитком, № 1 (122). – 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.