DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-89-93

ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” У НОРМАТИВНІЙ БАЗІ

Олег Петрович Гаценко-Колумбет

Анотація


Проведено аналіз нормативної бази України, Російської Федерації, США, Республіки Білорусь, Республіки Молдова та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Порівняння визначень понять “витрати” та “затрати”.

Ключові слова


витрати; затрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Налоговый кодекс Республики Беларусь № 166-З от 19 декабря 2002 года. Ст.129 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://businessman-consultant.blogspot.com/2012/07/129-129.html, Ст. 130 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://businessman-consultant.blogspot.com/2012/07/130-130.html

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года, и часть вторая № 117-ФЗ от 5 августа 2000 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.garant.ru/10900200/32/#20025

Национальный стандарт бухгалтерского учета 3 “ Состав затрат и расходов предприятия” от 1 января 1998 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.mf.gov.md/ru/actnorm/contabil/standarts.

Обермейстер А. Расходы в US GAAP [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/compare_rus/023.asp.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Положение по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ10/99 (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/ library/no_date/2012/PBU_10.pdf

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z0397-99

Пятов М.Л., Смирнова И.А. Доходы и расходы организации: трактовка МСФО [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1204&breakIIrISCINDDIIIDD1204DI=0#breakIIrISCINDDIIIDD1204DI0.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.