DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-83-88

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вікторія Валентинівна Вольська

Анотація


Визначено поняття обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю аграрних підприємств; на основі синергетичного підходу запропоновано створення обліково-контрольної системи, спрямованої на забезпечення необхідною інформацією керівників усіх рівнів управління.

Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; аудит; управління; аграрні підприємства; синергетичний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Безродна Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття [Електронний ресурс] / Т.М. Безродна. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/523/8/bezrodna.pdf

Бурцев В.В. Эккаунтинг как зеркало российского бизнеса / В.В. Бурцев // Финансовый бизнес. – 2006. – № 2. – С. 48-52.

Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: [монографія] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП “Рута”, 2005.– 324 с.

Журавель Г.П. Теорії бухгалтерського обліку: студії: [монографія] / Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 400 с.

Пархоменко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 “Економіка та управління науково-технічним прогресом” / О.В. Пархоменко. – Київ, 2006. – 24 с.

Юзва Р.П. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств спиртової промисловості: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Р.П. Юзва ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2011. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.