DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-514-524

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТЕОРІЇ КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Лариса Вікторівна Скоробогата

Анотація


Досліджено обліковий контекст теорії капіталу та запропоновано систему виявлення слабких місць в схемах договірних відносин, які в прикладному аспекті реалізують теорію агентських відносин.

Ключові слова


теорія капіталу; договірні відносини; балансове рівняння власності; правочин; агентські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський Кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV остання редакція вiд 16.05.2008 (Електрон. ресурс)/ Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua / laws/show/436-17

Цивільний кодекс вiд 16.01.2003 № 435-IV остання редакцiя вiд 12.04.2008 (Електрон. ресурс)/ Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-17

Капитализация предприятия: теория и практика [монография] / под ред. Д.е.н.. проф. И.П. Булеева, д.е.н., проф. Брюховецкой НАН Укрины, Инст. екон. пром., ДонУЕП. – Донецк, 2011.– 328 с.

Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічні і фінансові інструменти [монографія] – Львів: Каменяр, 2006.-176 с.

Загородній А.Г. Капітал Підприємства: формування та реалізація [монографія] / А.Г. Загородний, О.Є. Кузьмін, І.Й. Яремко – Львів: ЗУКУ, ПП НВФ “Біара”, 2011 – 224 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.