DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-487-499

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Олександр Іванович Малишкін

Анотація


У статті розглянуто методичні підходи до податкових різниць з податку на прибуток.

Ключові слова


тимчасова податкова різниця; податок на прибуток; постійна податкова різниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою України від 2.12.2010 р. №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakonl.rada. gov.ua/

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України / За заг. ред.. М.Я. Азарова // Міністерство фінансів України, Національний університет ДПА України, том. 2, 783 с.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення бухгалтерського обліку “Податкові різниці” від 25 січня 2011 р. № 27.

Бабіч В.В. Облік витрат (доходу) з податку на прибуток відповідно до Податкового кодексу України / В.В. Бабіч, I.A. Герасимович // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 35. – С. 43-49.

Ганяйло О.М. Проблемні аспекти обліку податку на прибуток / О.М. Ганяйло, О.М. Колеснікова // Вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2011. – № 17.

Гейєр Е. Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку / Е. Гейєр // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11, с. 18-25.

Жураковська І. Податкові різниці як спосіб взаємоузгодженості бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект / І. Жураковська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4, – с. 14 – 21.

Карпушенко М. Практичні аспекта використання П(С)БО 17 / М. Карпушенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 4. - С. 37- 41.

Ловінська I. Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної форми / Л. Ловінська, О. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 4. – С. 7-24.

Налоговый учет и аудит: состояние и развитие / Монография под. ред. проф. Лабынцева Н.Т. // Ростов н/Д, 2010. – 281 с.

Орлова В. Зміст та проблеми П(С)БО 17 “Податок на прибуток” / В. Орлова, О. Василик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 6. – С. 22-28.

Ямборко Г. Проблеми взаємоузгодженості бухгалтерського обліку та податкових розрахунків / Г. Ямборко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 19-26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.