DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-481-486

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Максим Вікторович Корягін, Олена Олексіївна Попкова

Анотація


Розглянуто систему організації документального оформлення оплати праці. Звертається увага на особливості документообігу оплати праці на будівельному підприємстві. Запропоновано форми документів для обліку обсягів виконання робіт будівельними бригадами.

Ключові слова


оплата праці; будівництво-монтажні роботи; документообіг

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурмистрова Л.М. Финансы и бухгалтерский учет предприятия: Учебник.-М.: Инфра-М, 2004.

Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: Теорія, методологія, комп`ютеризація: [Наук. вид.] / Бутинець Т.А. - Житомир: ЖІТІ, 1999. – 412 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2006. – 832 с.

Крищенко К. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці / К. Крищенко // Україна: аспекти праці. – 2007. – №6. – С. 9-16.

Мудрик М.В. Первинний та зведений облік праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах / М.В. Мудрик // Матеріали міжнародних наукових практичних конференцій – с. 42-45

Облік в будівництві: підручник / Я.Д.Крупка ,З.В. Задорожний,Р.О. Мельник ; М-во освіти і науки України;ТДЕУ. – Т.: Екон. думка, 2005. – 606 с.

Пантелійчук Л. Про особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку рахунків за виплатами працівникам / Л. Пантелійчук // Праця і зарплата. – 2008. – № 9. – С. 17–21.

Саух І.В. Документальне забезпечення розрахунків з оплати праці / І.В. Саух // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №1 (19). – С. 311-319.

Чернявська Є.І. Колективний договір як механізм розвитку трудового потенціалу організації.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.