DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-461-469

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Світлана Миколаївна Деньга

Анотація


Зроблена спроба визначення сутності ефективності суспільно-економічної системи в умовах сталого розвитку. Застосований підхід забезпечення балансу інтересів основних груп учасників бізнесу. Виділені часові критерії ефективності підприємства.

Ключові слова


ефективність; сталий розвиток; критерії; підхід; показники; баланс інтересів; часова перспектива

Повний текст:

PDF

Посилання


Башнянин Г.І., Копич І.М., Чупик І.О. Мікроекономічні ринкові системи: методологічні проблеми аналізу ефективності функціонування. – Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.

Веклич О. Формування економічного механізму сталого розвитку України // Вісник НАН України – 2000. – № 2. – С. 3-16.

Згуровський М.З. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку // http://www.dt.ua/3000/3100/3397

Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard – Measures then drive Perfomance // Harvard Business Review. – 1992. – Vol.70. – № 1. – P. 71-79.

Система сбалансированных показателей: постановка и автоматизация – Киев: НОУ ДО “Академия менеджмента Инталев”, 2006. – 103 с.

Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. –432 с.

Булатов А.Н. Методические инструменты комплексной оценки экономической эффективности корпоративного управления на промышленных предприятиях Российской Федерации… Дисс.канд.экон.наук…08.06.01. – М.: МГУ, 2002. – 180 с.

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарика, 1988. – 528 с.

Корольов В. Экономическая эффективность и стандарт ISO 9001:2000 // www.spiderproject.ru

Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу. Частина 3. Організація екаунтингу в умовах мережевих комп’ютерних технологій обробки інформації: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008.–455 с.

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2ч. Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – 639 с.

Верига Ю.А., Деньга С.М. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу. Частина 1. Теоретичні аспекти системи еккаунтингу: Монографія. – Полтава: ПУСКУ. – 2002. – 355 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.