DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-389-400

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Людмила Віталіївна Чижевська

Анотація


Розглянуто підходи щодо формування термінів бухгалтерського обліку. Основна увага приділена аналізу способів дослідження термінів науковцями та дотримання фахівцями вимог до термінів бухгалтерського обліку.

Ключові слова


термін; термінологія; поняття; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой экономический словарь: [4-е изд. доп. и перер. ] / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Возюк, Т.С. Смовженко – 2-ге вид., випр. та доп.– Львів: Центр Європи, 1997. – 576 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – К.: Знання, 2007. – 1072 с. ]

Краткий экономический словарь / [под ред. Ю.А. Белика и др. ]. – М.: Политиздат, 1987. – 399 с.

Русско-украинский финансово-банковский словар / [сост. В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина]. – Х.: Фортуна-Пресс, Консул,1997. – 208 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учѐт: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов / Соколов Я.В. – М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Чижевська Л.В., Лозинський Д.Л. Словник економічних термінів: економічна теорія, бухгалтерський облік / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 160 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.