DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-326-336

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Марія Володимирівна Сімонова

Анотація


У статті розглянуто позицію України на міжнародній арені через призму рейтингів міжнародних агенцій та організацій, що свідчать про низьку конкурентоспроможність нашої країни у боротьбі за залучення прямих іноземних інвестицій, спричинену несприятливим інституціональним середовищем; визначено необхідність розглядання формальних інституцій наряду з неформальними інституціями та у сукупності з інститутами задля всебічного вдосконалення інституціонального середовища; розроблено механізм поліпшення функціонування інституціонального середовища залучення ПІІ в Україні шляхом вдосконалення окремих формальних та неформальних інституцій.

Ключові слова


безпека; гарантія прав; державне управління; іноземні інвестори; інвестиційний клімат; інвестиційна привабливість; інституції; інституціональне середовище; корупція; міжнародні рейтинги; прямі іноземні інвестиції (ПІІ); стабільність; транспарентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Veblen T. The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays. – N.-Y.: Huesch, 1919. – Р. 239.

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. – М., 2003. – С. 37.

Douglass C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – р.7

Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация / Науч. ред. и вступ, статья В. С. Катькало. - Спб.: Лениздат; CEV Press, 1996. − 702 с. Запрос «institutional environment» на http://dictionary.economicus.ru

Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. проф. З. Ватаманюка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2005. – С. 26. ISBN 966-7827-69-0

Гайдай Т.В. Институция как инструмент институционального экономического анализа / Экономическая теория (Украина). 2006. № 2. С. 54

Склярук Т. Дослідження інституціонального середовища, яке впливає на формування трансакційних витрат підприємства / Т. Склярук // [Електронний ресурс]. ― Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_bid /nvnltu/19_9/222_Skliaruk_19_9.pdf.

Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012 // [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

The World Bank, Doing Business 2012. Doing Business in a More Transparent World // [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012

Forbes, The World’s Worst Economies 2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forbes.com/sites/danielfisher/2011/07/05/the-worlds-worst-economies/

Ernst&Young, European Fraud Survey 2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/GL/en/Services/Assurance/Fraud-Investigation-Dispute-Services/European-fraud-survey-2011--recovery--regulation-and-integrity

The International Institute for Management Development, Index of the Most Competitive Countries // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm

International Living, The World’s Best Quality of Life 2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://internationalliving.com/2010/12/quality-of-life-2011/

Stockholm International Peace Research Institute, The Global Peace Index 2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sipri.org/yearbook/2011/02/02B

Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2011-2012// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/

Heritage Foundation & Wall Street Journal, The Index of Economic Freedom // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/Ranking


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.