DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-105-113

ВІДОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО КРУГООБОРОТУ

Тетяна Григорівна Камінська

Анотація


В статті проаналізовано наукові погляди на функціонування капіталу та його кругооборот. Розглянуто характер кругообороту капіталу підприємства в цілому та окреслено особливості, що накладаються існуванням різних його форм. Визначено основні фактори, що впливають на вартісний цикл обороту капіталу.

Ключові слова


виробничий капітал; кругооборот; інвестиційний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Бем-Баверк О. Критика теории Маркса / О. Бем-Баверк. – Челябинск: Социум, 2002. - 283 с.

Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланк. – К.: Ника-центр, 2000. – 656 с.

Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

Вернимонт Д.Л. Финансовые потоки и реальная экономика / Д.Л.Вернимонт // Предпринимательство. – 1998. – №4. – С. 140-147.

Економічна теорія – Мочерний С.В. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/ekonomika/krugooborot_kapitalu

Економічна енциклопедія [Електронний ресурс] – Режим доступу.: http://ukrslov.com/Ekonomichna_entsyklopediya/page/krugoobig_kapitalu.4255/

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : [монографія] / С.Ф.Голов. – К.: ЦНЛ, 2007. – 522 с.

Лугинин А.В. Кругооборот и оборот капитала предприятия в условиях реформирования российской экономики: Дис. к. э. н.: 08.00.01. // А.В. Лугиниин. – Москва, 2001. – 213 с.

Маркс К. Капитал: [Соч. – 2-е изд Т. 23, 24, 25] / К Маркс, Ф. Энгельс. Т.2 – М.: 1960. – 907 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости процента и денег. / Дж. М. Кейнс. - Т 2 – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.

Пушкар М. С. Створення інтелектуальної системи обліку: [монографія] / М.С Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 152 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения (в 2 т.) – Т. 1 / Д. Рикардо. – М.: МП “Эконов”, 1991. – С.437.

Сіденко В.Р. Проблеми формування моделі національного економічного розвитку в контексті глобалізації / В.Р. Сіденко // Вісник Київського торговельно-економічного університету. – 2008. – № 1. – С. 5–14.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов /А. Смит. – Кн. I – М.: Наука, 1993. – 570 с.

Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / Дж. Р. Хикс. – М.: 1993 – 276 с.

Wicksell К. Finanztheoretische Untersuchungen, nebst Darstellung und Kritik des Steuerwesens Schwedens / К. Wicksell. – Jena:1964. – 283 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.