DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-81-86

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА КОМІСІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олена Григорівна Дроздова

Анотація


В статті розглянуто організацію та здійснення внутрішнього контролю на комісійних торговельних підприємствах з врахуванням особливостей здійснення такої форми торгівлі.

Ключові слова


внутрішній контроль; комісійна торгівля; комітент; комісіонер; особливості внутрішнього контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т.А. Виявлення відхилень, умов та причин їх виникнення / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – №3(53). – С.7-12.

Кулаковська Л.П. Організація та методика аудиту / Л.П. Кулаковська / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13331222/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/vnutrishniy_kontrol_sut_klasifikatsiya_obyekti_subyekti

Нидлз Б Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэл: Пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова

Правила комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та дорогоцінного каміння № 678 від 27.10.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1466-04

Столяр Л.Г. Організація внутрішнього контролю / Л.Г. Столяр [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://intkonf.org/stolyar-lg-organizatsiya-vnutrishnogo-kontrolyu/

Сухарева Л.О. Організація и методика внутрішнього бухгалтерського контролю у торгівлі: дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / Л.О. Сухарева. – Донецьк, 1987. – 230 с.

Футоранська Ю.М. Окремі аспекти державного регулювання у сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінансовий контроль – 2006 р. № 2(31). – С. 20-25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.