DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-43-46

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ – ХИБНІСТЬ ІСНУЮЧОГО ПІДХОДУ

Борис Іванович Валуєв, Ольга Григорівна Дроздова

Анотація


Розглянуто помилкові положення облікової політики підприємства, доказано її необґрунтовану відокремленість від цілісної системи управління процесом комерційної торгівлі. Розроблено організаційну модель поєднання процесів, їх стадій і функцій управління на підприємствах комісійної торгівлі.

Ключові слова


облікова політика; комісійна торгівля; комерційна торгівля

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові / Т.В. Барановська // Вісник ЖДТУ. – 2003. – №3. – С. 18-26.

Белоусова І.А. Організація роботи облікового апарату як елемент облікової політики / І.А. Белоусова // Вісник ЖДТУ. – 2004. – № (27). – С.17-22.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку // Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.

Макаров Н.Н. Договорная политика как составляющая учетной политики / Н.Н. Макаров. – М.:ИД “Финансы и кредит”, 2009. – 104 с.

Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерського обліку / Ю.Д. Чацкіс, Е.С. Гейер, О.Л. Наумчук, І.О. Власова. – К.:Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.

Валуєв Ю.Б. Процесно-функціональне управління промисловим підприємством: Монографія. / Ю.Б. Валуєв. – Одеса. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – 298 с.

Слезингер Г.Э. Совершенствование процессов управления предприятием / Г.Э. Слезингер – М.: Экономика, 1975. –311 с.

Стефанов Н., Симеонова К., Костов К., Качаунов С. Программно-целевой подход в управлении: Теория и практика. – М.: Прогресс, 1975. – 200 с.

Валуев Б.И. Проблемы развития учета в промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 215 с.

Валуев Б.И., Дроздова Е.Г. Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции //Економіст. – 2012. – № 7. – С. 58-62.

Валуєв Ю.Б. Процесно-функціональне управління промисловим підприємством: Монографія. / Ю.Б. Валуєв. – Одеса. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. 298 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.