DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-6-21

ОБЛІКОВІ ПРАВИЛА ЯК ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ТЕОРІЯ, ПРОБЛЕМИ

Франц Францович Бутинець

Анотація


Вперше в теорії обліку розглядається питання застосування правил організації та ведення обліку, складанні звітності.

Ключові слова


облікові правила; бухгалтерська наука; теорія обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна енциклопедія: У 3-х томах / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под. ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 368 с.

Словарь бухгалтерських терминов: [пер. с англ.]. – М.: ИНФРА-М, 2001. – VIII, 408 c.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов. – М.: Ауцит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Философский словарь студента / Под общ. ред. В.Ф. Беркова и Ю.А. Харина. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 352 с.

Яременко В.В. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т.: Т. 3. / В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – Київ: Видавництво “Аконіт”, 2000. – 927 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.