DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-350-355

ОБЛІКОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Маргарита Іванівна Скрипник, Ірина Миколаївна Вигівська

Анотація


В статті проаналізовано нормативні акти, що регулюють питання бухгалтерського обліку на молокопереробних підприємства. Виявлено проблему відсутності регламентації обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на рівні молокопереробної галузі, що зумовило необхідність розробки галузевої інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах.

Ключові слова


молокопереробні підприємства; собівартість продукції; планування та калькулювання; облікова регламентація

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднарюк І.Л. Вдосконалення критеріїв класифікації витрат торговельних підприємств / І.Л. Боднарюк – 2009. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/.htm.

Відоменко І.О. Роль класифікації в процесі управління витратами /І.О. Відоменко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2003. – №1. – С. 150−154.

Іщенко Я.П. Розвиток класифікації витрат відповідно до вимог управління [Електронний ресурс] / Я.П. Іщенко // Інтернет-конференції. – Режим доступу : http://intkonf.org/ischenko-yap-rozvitok-klasifikatsiyi-vitrat-vidpovidno-do/.

Кузнецова С.А. Аспекти класифікації витрат в управлінському обліку: матер. Всеукр. научно-методич. конфер. / С.А. Кузнецова // Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения. – Севастополь.– 2003. – С. 31−35.

Нападовська Л.В. Класифікація витрат у вітчизняній та зарубіжній системах обліку : зб. наук. праць / Л.В. Нападовська // Економіка: проблеми теорії та практики; Дніпропетровський державний університет. –Дніпропетровськ, 2008. – С. 19−23.

Олійник О.В. Класифікація витрат підприємства / О.В. Олійник // Вісник ЖІТІ: Серія : Економічні науки – 2001. – № 14. – С. 146−152.

Реслер М.В. Деякі аспекти класифікації витрат у системі бухгалтерського обліку / М.В. Реслер // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. –№4. – Ч.2. – Т.2. – С. 22−25.

Сабліна Н.В. Класифікація витрат промислового підприємства відповідно до цілей управління його діяльністю / Н.В. Сабліна // Научно-технический сборник. – 2006. – №68. – С. 145−151.

Стендер С.В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку / С.В. Стендер // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2010. – №3(32). – С. 147−153.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.