DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-339-349

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ

Вікторія Вікторівна Скоробогатова

Анотація


Розглянуто нормативно-правові акти, які регулюють бухгалтерський облік та контроль монетарних активів. Проведено порівняння основних положень нормативно-правових документів, які регулюють бухгалтерський облік грошових коштів в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь.

Ключові слова


монетарні активи; облік активів; нормативно-правове регулювання активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

Зайчук О.В. Теорія держави і права: [підручник] /О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 348 с.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-III зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.1995 № 265/95-ВР зі

змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/265/95-вр

Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001 № 2346-III зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14

Інструкція про заходи відповідальності за порушення правил ведення касових операцій в Республіці Білорусь № 125 від 27.06.2003 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.levonevski.net/pravo/temy/tema11/ vtor/docm 1282.html

Інструкція про порядок ведення касових операцій і порядку розрахунків готівковими коштами в білоруських рублях на території Білорусь № 107 від 29.03.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.credo.by/upload/docs/107.doc

Кодекс Російської Федерації Про адміністративні правопорушення від 20.12.2001 р. № 195-ФЗ зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://base.garant.ru/12125267

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Пархоменко В.М. Законодавче та нормативно-методичне забезпечення регулювання бухгалтерського обліку / В.М. Пархоменко, О.М. Петрук // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – № 18. –С. 107-117.

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Постанова НБУ “Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку” № 32 від 09.02.2005 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0410-05

Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. №637 зі змінами

та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05

Положення “Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації” № 373-П від 12.10.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.6pl.ru/docum/pCB373.htm

Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 р. № 197- ФЗ зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.trudkodeks.ru/

Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” № 436/95 від 12.06.1995 р. зі змінами та доповненнями – [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http: //zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436/95

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.