DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-315-328

РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Катерина Василівна Романчук

Анотація


Проаналізовано науковий результат дисертаційних досліджень,
проведених в Україні та Російській Федерації з проблем обліку,
аналізу та контролю матеріальних ресурсів.

Ключові слова


матеріальні ресурси; облік; аналіз та контроль; наукові дослідження проблем ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакулина Г.Н. Организация экономического контролю за сохранностью материальных ресурсов: на примере с.-х. орг. Рязанской области: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учёт, статистика” [Електронний ресурс] / Г.Н. Бакулина. – Балашиха, 1998. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/68170.html.

Бейгельзимер М.Г. Совершенствование нормативного метода учета и контроля использования материальных ресурсов в условиях интегрированной обработки экономической информации на предприятиях мелкосерийного типа производства: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учёт, статистика” [Електронний ресурс] /

М.Г. Бейгельзимер. – Одесса, 1984. – Режим доступу:

http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-normativnogo-metoda-ucheta-ikontrolya-ispolzovaniya-materialnykh-resurso.

Битюкова Т.А. Организация учёта и внутрихозяйственного контроля материально-производственных ресурсов (на материалах пищевой

промышленности): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учёт, статистика” [Електронний ресурс] /Т.А. Битюкова. – Санкт-Перербург, 2002. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-ucheta-i-vnutrikhozyaistvennogokontrolya-materialno-proizvodstvennykh-resurso.

Зеленецький В. Науковий результат: поняття, природа, соціальна цінність / В. Зеленецький // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 4-11.

Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе [пер. с польск. Л.В. Васильева, В.И. Соколовского] / Т. Котарбинский; Под ред. проф. Г.Х. Попова. – М.: Экономика, 1975. – 271 с. – С. 5-19.

Крамарчук С.П. Облік і аналіз матеріальних сировинних ресурсів (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” [Електронний ресурс] / С.П. Крамарчук. – Київ, 2006. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=3561&start=8.

Крылов Д.Б. Информационно-аналитическое обеспечение управления материально-производственными ресурсами (на примере предприятий

железнодорожного транспорта): автореф. дис. на на соискание науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учёт, статистика” [Електронний ресурс] /Д.Б. Крылов. – Санкт-Петербург, 2011. – Режим доступу:http://rudocs.exdat.com/docs/index-46247.html.

Леонова И.И. Бухгалтерский учёт и контроль материальных ресурсов льняных комбинатов: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учёт, статистика” / И.И. Леонова. – Москва, 2007. – 15 с.

Лиско О.В. Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” [Електронний ресурс] / О.В. Лиско. – Київ, 2006. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/337925.html.

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. № 423 // Атестаційний вісник. – 2012. - № 1 (3). – С. 4-12.

Ровенских В.А. Совершенствование учёта материальных ресурсов нагорнодобывающих предприятиях: автореф. дис.на соискание науч. степени канд. екон. наук : спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / В.А. Ровенских. – Белгород, 2011. – 20 с.

Роздобудько В.В. Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням ПЕОМ автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” [Електронний ресурс] / В.В. Роздобудько. – Київ, 2006. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=3616&start=7.

Сиротенко Н.А. Функції обліку і контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” [Електронний ресурс] /Н.А. Сиротенко. – Одеса, 2007. – 23 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01zbmzpt.zip.

Соколов Я.В. Диссертационные исследования по бухгалтерському учету и аудиту: оценка состояния / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 22. – С. 5-9.

Тарасова С.А. Статистическое исследование материально-технических ресурсов предприятий почтовой связи: автореф. дис.на соискание. науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” [Електронний ресурс] /С.А. Тарасова. –Москва, 2004. – Режим доступу: http://planetadisser.com/see/dis_77728.html.

Устьянцев Э.А. Организация бухгалтерського учёта материальных ресурсов и контроля за ихиспользованием на електростанциях: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. екон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” [Електронний ресурс] / Э.А. Устьянцев. – Москва, 2004. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-bukhgalterskogo-uchetamaterialnykh-resursov-i-kontrolya-za-ikh-ispolzovaniem.

Шендригоренко М.Т. Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів (на прикладі гірничодобувних підприємств м. Кривого Рогу)): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” [Електронний ресурс] / М.Т. Шендригоренко. – Київ, 2000. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/35375.html.

Шорин В.Г. О путях повышения эффективности управления наукой /В.Г. Шорин, В.В. Косолапов // Проблемы управления наукой в условиях научно-технической революции. – М., 1972. – 127 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.