DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-248-256

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ігор Віталійович Орлов, Анна Юріївна Масловська

Анотація


Розглядаються проблеми ефективного управління оборотним капіталом в умовах обмеженості часового фактору виробництва.

Ключові слова


бухгалтерський облік; оборотний капітал; управління капіталом; нові тенденції; часовий фактор виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Company’s turnover [Electronic resource]. – Access mode:

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d01/2-1-2.htm

Кивачук В.С. Кругооборот капитала действующего предприятия: современные формы функционирования / В.С. Кивачук, Ю.Н. Слапик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць./Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(8). /

Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 276 с.

Королев Ю.Ю. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие /Ю.Ю. Королев. – Мн.: Новое знание, 2007. – 304 с.

Лобанов А.А. Субъективная экономика нового века: Курс лекций /А.А. Лобанов. – М.: Дело, 2006. – 232 с.

Марусяк Н.Л. Оборотний капітал промислового підприємства: формування і використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.08 – “Гроші, фінанси і кредит” /Н.Л. Марусяк. –Тернопіль, 2008. – 22 с.

Масловська А.Ю. Вплив глобалізаційних процесів на оборотний капітал підприємства / А.Ю. Масловська // Соколовские чтения в Житомире: наследие и развитие идей великого ученого: сборник тезисов научной интернет-конференции, посвященной памяти Заслуженного профессора Житомирского государственного технологического университета Я.В. Соколова. – Житомир: ЖГТУ,2011. – 164 с. (С. 93-95).

Масловська А.Ю. Понятійне тлумачення оборотного капіталу та оборотних активів в бухгалтерському обліку / А.Ю. Масловська //Проблеми бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в Україні: збірник тез і матеріалів науково-практичної конференції, присвячених Дню бухгалтера (м. Житомир, 16 липня). – Житомир, 2011. – 112 с. (С. 62-64).

Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / В.Н. Сердюк. – 9-е изд., изм. и доп. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 595 с.

Шигун М.М. Тайм-менеджмент оборотного капіталу для цілей бухгалтерського обліку / М.М. Шигун, А.Ю. Масловська // Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської

науково-практичної конференції з міжнародної участю, м. Вінниця, 10 квітня 2012 р., Том ІІ. – Тернопіль: Крок, 2012. – 291 с. (С. 137-140).

Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник /І.Й. Яремко. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.