DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-206-216

СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРИБУТКУ ЯК БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Яна Вікторівна Лебедзевич

Анотація


В статті здійснено порівняння економічного та бухгалтерського прибутку для визначення бази оподаткування податком на прибуток в умовах конфлікту інтересів держави та підприємства.

Ключові слова


бухгалтерський прибуток; економічний прибуток; база оподаткування; інституційні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: теорія, методологія, організація: дис. … доктора екон. наук: 08.00.09 / Жиглей Ірина Вікторівна. – Житомир, 2011. – 513 с.

Кузь В.І. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах: дис. … кандидата ек. наук: 08.00.09 / Василь Іванович

Кузь. – Житомир, 2011. – 267 с.

Кузь В.І. Система розподілу прибутку підприємства: проблеми ідентифікації /В.І. Кузь // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2009. – № 2. С. 51-55.

Нашкерська Г.В. Оцінка прибутку підприємства / Г.В. Нашкерська // Вісник Національного університету “Львівська подлітехніка”/ Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 577. – С. 266-271.

Нестеренко О.П. Вплив сучасної інституційної теорії на розвиток економічної науки / О.П. Нестеренко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2004. – Т. 11. - С. 138-146.

Савчук Т.В. Економічний прибуток: переваги використання і методика розрахунку / Т.В. Савчук // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково- виробничий журнал. – 2010. – № 3. – С. 215-222.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Теорія бухгалтерського обілку: монографія / Л.В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матесіч та ін..; за заг. ред. Л.В. Нападовської. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 735 с.

Теорія бухгалтерського обліку: монографія / Л.В. Наподовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч та ін.; за заг. ред. Л.В. Нападовської.ю – К.: Київ. нац торг.-екон. ун-т, 2008. – 735 с.

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ./ Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.