DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-194-200

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Іван Дмитрійович Ловска

Анотація


Розглянуто проблеми організації та ведення обліку виробничих
запасів на підприємстві в умовах застосування комп’ютерної техніки. Визначено заходи для удосконалення обліку виробничих запасів.

Ключові слова


підприємство; виробничі запаси; інформаційне середовище; застосування комп'ютерної техніки; облік виробничих запасів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Бутинець Ф.Ф. – [5-те вид., перероб. і доп.]. – Житомир: ПП “Рута“, 2003. – 726 с.

Горщар В. 1С: Запаси на складах та у виробництві. Запаси на складу та у виробництві / В. Горщар // Бухгалтерія. Збірка систематизованого законодавства. –2007. – Випуск 8. – С. 212 – 226

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

Карпенко О.В. Нові підходи до контролю матеріальних запасів /О.В. Карпенко // Вісник ЖДТУ. – 2001 р. – № 15 – с. 103

Мурашко О.В. Облік використання матеріальних запасів на виробництві в умовах впровадження ЕОМ Електронний ресурс] / Мурашко О.В.// Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Menedzhment/2008_10/murash.htm

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”, затверджене наказом МФУ від 20.10.1999 №246, із змінами і доповненнями.

Рапинець В.І. Облік виробничих запасів з використанням інформаційних технологій / В.І. Рапинець // матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України], (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 р.) – Т., 2007 – с. 502-504

Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. /Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. – К.: КНЕУ, 2004. – 187 с. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/6567


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.