DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-145-150

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.09 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)”: ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ

Марія Олегівна Козлова

Анотація


Акцентується увага на важливості перегляду та актуалізації паспорту спеціальності, оскільки чинний паспорт обмежує розвиток бухгалтерського обліку як науки в Україні. Запропоновано зміни до формулювання формули спеціальності, а також власну трансформовану редакцію паспорту спеціальності, що включає модифіковані рубрики та нові рубрики міждисциплінарного контексту.

Ключові слова


бухгалтерський облік; аналіз та аудит; паспорт спеціальності; редакція паспорту; модифікована рубрика; міждисциплінарний контекст

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: [монографія] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 324 с.

Легенчук С.Ф. Основи науки бухгалтерський облік: структурний аналіз / С.Ф. Легенчук // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1.

Пушкар М.С. Створення сучасної системи обліку, орієнтованої на потреби ринкового середовища // Економічна діагностика підприємства [Електронний ресурс]. –с. 92-96: Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_5/92.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.